Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Amhráin

Pages: Innéacs | An Pup | R. Chnoc Mná Dhuibhe | An Ghabhanach | Buachaillín Bán | S Ó D a' Ghleanna | Capaillín Bán | Turacail Pheige | Hide & go Seek | Joga Muar | Na Táilliúirí | Scoil B. Duínse | Spailpín Fánach | Raghad. is mo Chití | Cailín Aerach | An Dreoilín | Bríanach Óg

Scoil Bharr Duínse

Luatar suas le leathchéad teaghlach san amhrán so, agus den leathchéad tigh ina roibh daoine 'na gcónaí an uair úd tá os cionn a leath folamh nú ina bhfothracha iniubh. 'S é Peatsaí Eoin a' Bhab Ó Súilleabháin, Doire 'n Chuilinn, a scríbh, le cabhair a dhriothár, Dan. Driotháireacha a ba ea iad do Sheán Eoin Ó Súilleabháin, go bhfuil an cháil air gur scríbh sé Táim-se 'gus Máire agus muarán eile amhrán. Bhíodh oícheanta ceoil is rinnce, ranganna Gaelainne agus cruinnithe ar siúl sa scoil i dtosach an chéid seo chaite.

Scríodh an t-amhrán tráth éigint roimis An Chéad Cogadh Domhanda, sarar imigh na d'rtheáracha Peatsaí, Dan, Jerry agus Téidy go Meirice. D' fhan Seán Eoin sa bhaile.

Bhíomair oíche i Scoil Bharr Duínse,
Bhíomair go léir 'nár ndá pháirtí ann;
Bhí púic ar gach éinne agus fúnn chun bruíne
Agus chífá fuil ar chuid acu i ndeireadh na scríbe.

Curfá

Ring do deighdil déreal úral,
Ring do deighdil déreal úral,
Ring do deighdil déreal úral,
Am didearaí am.

Crothúr Ó Loínse an máistir a bhí againn,
'S Máire Ní Chúrnáin, ceann de mhnáibh Chiarraí ann,
Ón Muileann a tháinig na Crualaígh ann,
Amhlaoibh agus Seán, 's iad a' rá na n-eachtaraí dhúinn.

Curfá

Bhí Muíntir Luasa ó Screathan na nGamhan ann,
Muíntir Chróinín agus Muíntir Thuama,
Muíntir Mhulláin agus Muíntir Ghruama
Agus bhíodar na Pléimeanaigh ó iarthar an domhain ann.

Cúrfá

Bhí clann Mhuirtí ó Bharr Duínse ann,
Bhí J.J. agus Seán Dhiairmín ann.
Clann Sheáin Fhada tháinig treasna an linn ann
Is bhíodar clann Mhaidhc Thaidhg Uí Chuíll ann.

Cúrfá

Tháinig na sluaite ón Ínse Mhuar ann,
Muíntir Scanaill agus Muíntir Ghruama,
Muintir Mhuirithe agus Muíntir Shíocháin,
Muíntir Chéileachair is Con Amhlaoibh ann.

Curfá

Bhí Hyde a' tSleasa agus Dónall Ó M'riain ann,
Pléarac Dheansail, 's é go fiain ann,
Bhí 'gainn Muíntir Choill na Luachra,
Bhí Diarmuid Pheaid 's a chrúbaí muara.

Curfá

Bhí clann Sheáin Pheadaí ós na Milíní,
Clann Mhaidhc Óig ón mbóthar íochtair,
Dhá líon-tí 'cu ós na Doirí ann
'S a Dhia, nách flúirseach Muíntir Chuíll ann?

Curfá

Ó Dhoire 'n Chuilinn, bhí Muíntir Dhuinnín ann,
Muíntir Shúilleabháin is Muíntir Ríordáin,
Muíntir Laoghaire agus bhíodar na Ceallaigh ann
Agus bhí againn an Déirí, mac don Toínn ann.

Curfá

Bhí Muíntir Raghallaigh ó sna Foithrí ann,
Muíntir Bhuachalla agus Muíntir Dhuinnín ann,
Ón Lománaigh, na Cárthaigh a bhí ann
's clann Shiobhán aniar ón gcoíll ann.

Curfá

Bhí Eoin a' Droichid ó Shráid a' Bhuicín ann,
Bhí an fhaid a mhair sé an seana-spriúinlín ann,
Beannacht Dé lena anam, níor mhair sé críonna,
Níor tharraig sé 'n pinsean ach a' dá Dé hAoine.

Curfá

Tháinig na sluaite ó Chúil Aodha anoir,
Sclábhaithe, gaibhnní agus siúnéirí,
Muíntir Shuíbhnne agus Muíntir Chéaraí
Agus bhíodar na Scanallaigh ó 'n aice 'n tséipéil ann.

Curfá

Bhí clann Dhonncha Bháin ós na Kerry Yards ann
Agus bhíodar, leis, na Seitheachánaigh,
Ní roibh againn bacaigh ná tincéirí,
'S a Dhia, nách sinn-na ' bhí go haerach?

Curfá

Bhí Séamus Ó Dónaill ó Chathair Saidhbhín ann,
'S é ag amhrán go h-rd le bínn-ghuth,
Ón gCarraig do tháinig Dochtúir Ó Loínse
Agus Seán Ó Cearúil ón gcaiseal aníos ann.

Curfá

Bhí Crothúr Ó Loíngse a' rínnce ar stáitse ann,
Seán Ó Mulláin, is é a' déanamh geáitsí,
Johnny Mhuirtí Lear, is é a' breith ar mhnáibh ann
Is th'anam 'on diabhal! cár ghoibh an Cárthach?

Curfá

Bhí firecrackers á lasadh ag seó 'cu
Agus iad a' cnagarnaigh mar a bheadh tóirneach.
Piobar dearg i gceart á dhó ann,
Gach éinne a' casachtaigh 's é ' dul 'na scórnaigh.

Curfá

Siúd amach gach éinne, a' sraothartaigh go seoigh ann,
Do mhúchadar na soílse is do ghlasadar na dóirse.
Nuair a leagadar an geata tháinig fearg ar an Loínseach
'S nuair a hínseadh é don sagart, cuireadh deireadh leis an rínnce.

Curfá

Léim go: Baile | Ceann déarnach | Céad cheann eile | Barr