Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Amhráin

Pages: Innéacs | An Pup | R. Chnoc Mná Dhuibhe | An Ghabhanach | Buachaillín Bán | S Ó D a' Ghleanna | Capaillín Bán | Turacail Pheige | Hide & go Seek | Joga Muar | Na Táilliúirí | Scoil B. Duínse | Spailpín Fánach | Raghad. is mo Chití | Cailín Aerach | An Dreoilín | Bríanach Óg

An Spailpín Fánach

Baochas leis
An Músgraíoch

Im spailpín fanach ' fágadh mise,
A' seasamh ar mo shláinte,
A' siúl a' drúchta go moch ar maidin
Is a' bailiú galair ráithe.
Ní ficfar corán im láimh chun bainte,
Súiste na feac beag rámhainne
Ach colours na Frainc' os cionn mo leapan
Agus píce 'gam chun sáite.

Go deo, deo 'rís, ní raghad go Caiseal,
A' díol ná a' réic mo shláinte,
Ná 'r mhargadh na saoire im shuí cois falla,
Im scaoinse ar leataoibh sráide,
Bodairí na tíre a' téacht ar a gcapaill,
Dhá fhiathraí ' bhfuilim haidhráltha,
Seo téanam chun siúil, tá 'n cúrsa fada,
Seo ar siúl an Spailpín Fánach.

Go Calainn nuair ' théim 's mo hook im ghlaic
'S me 'nsúd i dtosach geárrtha,
'S nuair ' théim go Dúrlas sé 'n liú ' bhíonn acu,
Seo chughainn an Spailpín Fánach!
Cruinneó' mé ciall agus triallfad abhaile
Agus cloífead seal lem mhaithrín
'S go brách aríst ní glaofar m' ainm
Sa tír seo im Spailpín Fánach.

Mo chúig céad slán chun dúthaí m' athar
Agus chun an oileáin ghrámhair,
Is chun buachaillí na Cúlach, os dóibh nár mhiste
In aimsir chasta na ngárd' ann;
Ach anois ó tháim im chadhain bhocht dealbh
I measc na ndúichí fáin seo,
'S é mo chumha thrí mo chroí go bhfuair mé 'n ghairm
' Bheith riamh im Spailpín Fánach.

'S i gCiarraí 'n ghrinn do gheofaí an ainnir,
Go mb'fhonn le fear suí láimh léi,
'na mbeadh lasadh thrí lítis 'na gnaoí mar eala
'S a cúl fionn fada fáinneach,
A gile-phíb 's a héadan greanta
Is a béilín deas mar shnáthaid
'S muar go mb' fheárr liom í na straoill ó Chalainn
Go mbeadh na céadta púnt le fáil léi.

Dá dtagadh an Francach anall thar caise
Is a champa daingean, láidir,
Agus Boc Ó Gráda chúinn abhaile
Agus Tadhg bocht fial Ó Dála',
Bheadh bearaicí 'n rí go leir dá leagadh
Agus Yeomen againn da gcárnadh,
Go mbeadh Sasanaigh go fann is Clanna Ghael go teann
Agus Éire ag an Spailpín Fánach.

Léim go: Baile | Ceann déarnach | Céad ceann eile | Barr