Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Amhráin

Pages: Innéacs | An Pup | R. Chnoc Mná Dhuibhe | An Ghabhanach | Buachaillín Bán | S Ó D a' Ghleanna | Capaillín Bán | Turacail Pheige | Hide & go Seek | Joga Muar | Na Táilliúirí | Scoil B. Duínse | Spailpín Fánach | Raghad. is mo Chití | Cailín Aerach | An Dreoilín | Bríanach Óg

Réidh Chnoc Mná Dhuibhe

Údar
Traidisiúnta
Arna bhailiú ag
Freeman
Arna sholáthar ag
Conny Cochlan
Baochas leis
An Músgraíoch

Seo amhrán do bhailigh Freeman ó Chonny Cochlan i dtosach an chéid seo caite. Bhí cónaí ar Chonny ag crois Dhoire na Sagart san áit ina bhfuil Muinntear Loingsigh anois - Muinntear Fruí Dhonnacha Mháire.

Do casadh de ruaig me i gCnoc uasal Mná Duibhe,
Mar a ghnáthaíodh a' stuaire go stuamtha 'na suí;
Ba chas cíortha dualach a bhí a cuacha léi síos
Ar leataoibh a gualann á luascadh le gaoith.

Is fada dhom an buaireamh a' cur tuairisc mo ghrá,
I ngleanntaibh dubha uaigneacha 'm ruagairt chun fán,
A shamhail ní bhfuaireas, cé gur chúrdaíos mórán,
Ó gheataíbh na tuaithe go bruach geal na trá.

Dá gcastaí mo ghrá 'rom ba náir dhom gan suí,
Do leogfainn mo lámh ar a braíd nú ar a cín.
'Sé dúirt sí, "a ruin, fág mé, ní hábhar duit sínn,
'S gur bean dúbhach ar fán me ó thárlag id linn".

"Ní bean dúbhach i n-ao' chor me féin" a duairt sí,
"Ach cailín ciúin treitheach ón dtaobh thall de Laoi,
Nár shín síos a taobh riamh le haon fhear sa ríocht,
Agus bog díom suas do ghéaga, táim déanach óm buíon".

Tá cailín donn deas ar a' mbaile go mbím,
Is gil' í ná 'n sneachta ná 'n eal' ar a' linn.
Dá mbeadh an oíche ' cur sheaca níorbh fada liom í,
Ag éaló thar caise le grá geal mo chroí.

Sí cara gheal mo chroí 'stigh mo chaoin chailín mná,
Mo dhá lámh 'na tímpeall 's do b' aoibhinn dár gcás,
Ba bhreá deas a braoithe 's a cliath ghlan gan cháim,
Le háilleacht a gnío'rtha 's 'gam í dá bharr.

'S tá mo stocaí 's mo bhróga 'na stróicibh liom síos.
Níl pingin im phóca ná feorluing, fóraíor.
Tháinig próiseás nú dhó chugham lenár ólas den fhíon,
'S is é mo lá leoin gan mé óg seal aríst.

'S ní crích 'is ní léir dhom mo scéal a chur síos,
A' sheachain na bréige do dhéanamh 'n aon tslí.
Go b' iad slua sí na gréine do ráinig lem buíon,
Agus d' fhuadaigh chun slé uaim í a Ré-Chnoc Mná Duibhe.

Do casadh de ruaig me i gCnoc uasal Mná Duibhe,
Mar a ghnáthaíodh a' stuaire go stuamtha 'na suí;
Ba chas cíortha dualach a bhí a cuacha léi síos
Ar leataoibh a gualann á luascadh le gaoith.

Nách aoibhinn do na héinibh a d' éiríonn go hárd
Agus luíonn lena chéile ar aon chraoibhín amháin.
Ní mar sin dom féin ná dom chéad míle grá,
Mar is fada óna chéile orainn a éiríonn an lá.

Léim go: Baile | Ceann déarnach | Céad cheann eile | Barr