Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Amhráin

Pages: Innéacs | An Pup | R. Chnoc Mná Dhuibhe | An Ghabhanach | Buachaillín Bán | S Ó D a' Ghleanna | Capaillín Bán | Turacail Pheige | Hide & go Seek | Joga Muar | Na Táilliúirí | Scoil B. Duínse | Spailpín Fánach | Raghad. is mo Chití | Cailín Aerach | An Dreoilín | Bríanach Óg

An Joga Muar is é Lán

Baochas leis
An Músgraíoch

Seo amhrán a bhíodh aige Bess Cronin go m'nic. Amhrán é a chuireann síos ar na suailcí a bhaineann le deoch agus ólachán!

Tá scéilín breá nua 'gam le hínsint,
A's is cóir é chraobhscaoil' ins gach áit,
Go bhfuil biotáille gach lá ' dul i saoire,
Agus áthas mo chroí orm dá bharr.
Do sna sáirfhir a bhfearr liom é ínsint,
Bíonn ag tárlamh na dí ar ceann cláir,
Go bhfaighfá lán cáirt ar thoirtín de,
Agus cáirde trí mhí chun reicneáil.

Ó chua' sé i saoire chomh muar san,
Ní foláir dhom suí suas ar ceann cláir,
Agus suíochán ' fháil ann chun fuaire,
A's go lá geal Dé Luain bead dá fháil.
Mo cháirde bheith láimh liom chun suaircis,
A's níor bhfearr liom bheith a' cur cruach ar sparán,
Níl gnó agam a' trácht thar aon bhuaireamh,
Ach mo ghrá-sa an joga muar, is é lán.

An té chífeadh na gloiní a' gabháil tímpall,
Agus na farairí a' suí ar ceann cláir,
Mo chroí-se chomh hárd le barr a' tí seo,
Éiríonn sé suas le muaráil.
An té nár ól riamh aon scilling is nár dhíol as
'S é is m'nicí a scaoiltar chun fáin,
Fé thuairim gur buan fada soílse,
Na mbuachaillí ' líonfadh an cárt.

Ná tuig anois gur gliogar mo ráite,
Go neosfad-sa fáthanna 'n scéil,
Is mó fear meanmach láidir
Do chuaigh le trí ráithe sa chré
Nár ól riamh aon scilling i dtigh a' táirne,
Ach a' cárnáil i sp'rán muar go léir,
Is mairg nár bhain an chéad lá as,
Gan é ' bheith spártha 'na dhéidh.

Is ró-mhaith an t-oideas dochtúra,
Fuiscí breá cúmhrtha, 's é saor,
Tógann sé an ceo is an smúit leis,
Agus dineann sé súgach gach n-aon.
An tseana-bhean ' bhíonn sínte sa chúinne,
Le seacht mblian' i gcumhangrach i bpéin,
Nuair a ólann sí lán a' leath-phiúnt de,
Is tapaidh mear lúthmhar í a léim.

Léim go: Baile | Ceann déarnach | Céad ceann eile | Barr