Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Creideamh

Paidreacha

Ár n-Athair

Ár n-Athair athá ar neamh,
Go naomhaíthar t'ainm,
Go dtagaidh do ríocht,
Go ndéintar t' thoil ar a' dtalamh,
Mar a déintar ar Neamh.
Ár n-arán laethúil, tabhair dhúinn iniubh,
Agus maith dhúinn ár gcionta
Mar a maithimid do chách,
A chiúntaíonn 'n ár n-aghaidh,
Agus ná léig sinn i gcathaíbh,
Ach saor sinn ón olc.

Aimein.

An tÁvé

Go mbeannaíthear 'oit, a Mhuire,
'tá lán de ghrástaibh.
Tá an Tiarna 't fhochair,
Is beannaithe thu 'dir mhnáibh,
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh Mhuire, a mháthair Dé,
Guidh orainn, na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis.

Aimein.