Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Féilire Mhúsgraí Uí Fhloínn

Bheartaigh an Coiste féilire d'fhoíllsiú go bliantúil chun teacht isteach a sholáthar d'fhonn an obair fhoíllseathóireachta athá ar bun againn do chuir i gcrí’ agus, go deimhin, chun míreanna de Ghaelainn, de chulthúr agus de sheanachas na dúichí a chuir ar fáil don phobal ar shlí a luíonn isteach go cúmpórdach leis a' saol laethúil. Dáltha 'n láithreáin seo,tá litriú théacs 'n fhéilire gléasta sás is go dtuga sé leid don léitheóir i dtaobh an leagan dúchasach cainte.

Roghnaítear téama don bhféilire gach bliain, a chuireann eolas ar fáil don léitheóir ar theangain, ar stair, ar chulthúr agus ar mhuíntir na háite.