Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Scéal mo Bheatha

Is caint agus smaointe Dhónaill Uí Chéileachair atá sa scéal so ó thúis dheireadh is ea ' duairt an scoláire Gearóid Ó Murchú ins an réamhrá le heagrán 1940 den leabhar so.

Feirmeóir ó Chúil Aodha, i nGaelthacht Mhúsgraí Uí Fhloínn, ab ea Dónall Bán Ó Céileachair (1871 go 1950). Bhain sé leis an nglúin sin a thug togha na seana-Ghaelainne leó ón gcliabhán: óna muíntir, ó lucht scoraíochta, óna gcómharsain, ó bhacaigh, ó fhilí agus ó scéalaithe.

Sa ré sin na mbeathaisnéisí Gaelthachta d'áitimh Gearóid Ó Murchú air scéal a bheatha féinig a thabhairt uaidh, rod a dhin.

I dtaobh agus gur beag taisteal a dhin sé agus gur beag iúnadh a ch'naic sé, tugann sé cur síos tainneamhach i nGaelainn nádúrtha ar a bhfeaca sé i rith a shaeil — athruithe ar bhia, ar obair agus ar éadach, cúrsaí polaitíochta agus athbheóchaint na Gaelainne. Is soghluaiste an meón a léirítear dúinn agus é ag eachtraí dhúinn.

Ba gheal le Múscraígh agus le léitheóirí Gaelainne riamh an leabhar so agus is mithid é a bheith le léadh ag an ndream óg, ná fuil taithí acu ar an gcló Gaelach.

Tá 'n t-eagrán so maisithe le léaráidí de chuid Pauline Dodds agus tá cnósach sheana-ghrianghrafanna ann, is iad athghléasta go digiteach, de radharcanna na háite fadó.