Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Nuisceacha

Cúrsaí teangan

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh: Dámh an Léinn Cheiltigh

Tá neart abhair thagartha agus acfuinní foghlama curtha ar líne ar an láithreán so. I measc a bhfuil ann tá cnósach focal Gaelainne agus innéacsanna imtheachtaí. Cuid den Dáimh seo is ea:

Cuid de Dhámh an Léinn Cheiltigh is ea Roínn na Seanndálaíochta, Roínn na Staire agus Roínn an Bhéaloideasa leis.

Cork Irish

Láithreán athá tiománta d'fhoghlaim Ghaelainn Chorcaí (Gaelainn Mhúsgraí go háirithe) agus do dhiospóireacht i dtaobh cúrsaí na Gaelainne trí chéile. Pléitear cúrsaí canúna is gramadaí ann, is tá 'cu sleachta as litríocht Mhúsgraí.

Tá téacs Mo Scéal Féin, leis an Athair Peadair Ua Laoghaire, acu, i dteannta taifead fuaime do a dhin Maighréad Uí Lionáird, dea-chainteoir dúchais ó Mhúsgraí.

TYI Munster

Grúpa díospóireachta is ea é seo. Foghlaim agus plé Ghaelainn Iarthar na Mumhan, bunaithe ar eagrán Dillon agus Uí Chróinín de Teach Yourself Irish. Cloíann an t-eagarán so go maith le Gaelainn Mhúsgraí don chuid is mó ach tá abhar ann don Duibhneach, don Déiseach agus do mhuíntir Uíbh Ráthaigh leis. Is m'nic ceisteanna aistriúcháin á bplé acu.

Eagrais agus institiúidí áitiúla

Acadamh Fodhla

Ag cur scoláireachta agus tuisceana ar an náisiún gaelach chun cinn.

Coláiste Ghobanatan

Meánscoil is ea Coláiste Ghobanatan, do bhuachaillí is do chailíní, is a fhreastlaíonn ar Bhaile Mhúirne is ar a' gceanntar mágúird. Tá sé suite ar an Magh Réidh. Gairmscoil Ghobnatan a bhí ann i dtosach. I mbliain a 1950 a bunaíodh í seo agus ní roibh inti ach aon tseomra amháin agus aon mhúinteóir amháin lánaimseartha. D'fhás agus d'fhorbair agus is coláiste nua-aimseartha atá inti iniubh. Tortha chomh-neascadh idir Choláiste Íosagáin, thiar, agus Gairmscoil Ghobnatan i mbliain a 1989 is ea Coláiste Ghobnatan.

iGaeilge

Bleag de chuid an tsaor-iriseóra, Conchubhar Ó Liatháin as Cúil Aodha. Ainilís agus tráchtaireacht ar chúrsaí reatha agus nuachta is mó a bhíonn aige ar siúl.

iMuscrai

Tionscnamh de chuid Comharchumann Forbartha Mhúscraí is ea iMuscrai. Bunaíodh an comharchumann so ar mhaithe le cur chun cinn na teangan agus ghnéithe eile de chultúr cheanntair Mhúsgraí.

Ionad Cultúrtha

Ar an Magh Réidh, i mBaile Mhúirne, athá an tIonad lonnaithe. Cur chun cínn an ealaí, ar ard-chaighdeán, agus suím do mhúiscilt ann. Bíonn ranganna, ceardlanna, ceolchoirmeacha, tispeántais rínnce chomh-aimseartha agus tispeántaisí ealaí acu ar siúl. Is i nGaelainn a reachtáilthear na himtheachtaí seo go léir.

Meitheal Mhúscraí

Cur chun cínn Cheantar Mhúsgraí Uí Fhloínn aidhm Mheithil Mhúscraí. I measc a gcuid gníomhaíochtaí tá fiúnntar is fostaíocht, forbairt pobail, buneagar is tímpeallacht, an óige, oideachas is oiliúint agus seirbhísí pobail. Tá Meitheal Mhúscraí lonnaithe san Ionad Áise, i Reidh na nDoirí.

Ar fuaid na Mumhan

Corca Dhuibhne
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Oileán Chléire
Comharchumann Oileán Chléire
Rínn Ua gCuanach
Comhlacht Forbartha na nDéise
Uíbh Ráthach
Comhchoiste Ghaelthacht Uíbh Ráthaigh

Léim go: Teanga | Din teangabháil | Barr